Torusni transformatoriTrafcoPodrškaNarudzbenica
  For the PC
Faq
Tips & Tricks
Vi pitate
We ship worldwide
   
 
Šta je to transformator?
Kakve vrste tranformatora postoje?
Zašto koristiti torusni transformator?
Gde se sve ugrađuje (koristi) torusni transformator?
Kakva je uloga folije namotane sa spoljne strane transformatora?
Kolika je radna temperatura transformatora?
Šta znači "Termoosiguran transformator"?
Da li se termo osigurač sam uključuje kada se trafo ohladi?
Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora transformatora?
Šta je to razdvojni transformator?
Šta je to autotransformator?
Da li od torusa može da se napravi trofazni transformator?
Prilikom uključenja transformatora mi izbija osigurač. Zašto?
Da li torusni transformator može da se pričvrsti vezivanjem žicom?
Čemu služi slepi zavojak?
Da li torusni transformator može da radi 24 časa?
Kakva je razlika između izlaznog napona pod opterećenjem i u praznom hodu?Šta je to transformator?

Tranformator je elektro uređaj koji ima osnovnu funkciju da pretvara jednu vrednost naizmeničnog ulaznog napona u drugu (željenu) vrednost naizmeničnog izlaznog napona. < top >


Kakve vrste tranformatora postoje?

Transormatori se mogu klasifikovati na više načina u zavisnosti od:
Konstrukcije
   - klasični transformatori (rađeni sa jezgrima sa EI, UI limovima itd.)
   - tranformatori rađeni sa C jezgrima
   - torusni transformatori
   - monofazni transformatori
   - trofazni transformatori
   - auto transformatori
   - regulacioni transformatori
   - strujni transformatori
Visine ulaznog i izlaznog napona
   - niskonaponske
   - visokonaponske
Vrednosti učestanosti na kojima rade
   - niskofrekventne
   - visokofrekventne
Ulazeći detaljnije u materiju moguće je na osnovu različitih parametara izvršiti i druge katogorizacije transformatora. < top >


Zašto koristiti torusni transformator?
Torusni transformator generalno ima istu fukciju kao i ostale vrste transformatora ali se njegove prednosti ogledaju u sledećem:
   - manjih je dimanzija u odnosu na ostale transformatore iste snage
   - ima manje gubitke
   - ima manje elektromagnetno zračenje
   - namotaji se nalaze sa spoljne strane (bolje se hladi)
   - jednostavno se pričvršćuje za podlogu (jednim zavrtnjem) < top >

Gde se sve ugrađuje (koristi) torusni transformator?

Torusni transformator ima široku upotrebu u najrazličitijim uređajima: jedinicama za napajanje, ispravljačima, korektorima napona, invertorima napona, ili konkretnije u razvodnim tablama za napajanje liftova, za upravljanje električnim bravama, u alarmnim centralama, za napajanje kamera za video nadzor, u audio uređajima, punjačima baterija, za napajanje relea i kontaktora u raznim upravljačkim jedinicama, u medicinskim uređajima, za napajanje halogene rasvete, rasvete u bazenima, rasvete u kanalima automehaničarskih servisa, za priključenje uređaja sa područja gde napon nije 230V (uređaji iz Amerike, Kanade... gde je napon napajanja 110V) itd. < top >


Kakva je uloga folije namotane sa spoljne strane transformatora?
Folija namotana sa spoljne strane tranformatora ima ulogu izolatora. To je takozvana izolaciona folija (čiji je probojni napon oko 3500V) koja izoluje trafo od podloge, štiti korisnika od strujnog udara ukoliko ga dodirne, i ona se nesne skinuti ili oštetiti. < top >

Kolika je radna temperatura transformatora?
Radna temperatura transformatora (proizvodi firme Trafco) u zavisnosti od snage transformatora pod punim opterećenjem a u uslovima sobne temperature (20 stepeni celzijusa) se kreće od 65-75 stepeni celzijusa. < top >

Šta znači "Termoosiguran transformator"?
To znači da je u taj tranformator ugrađen termo osigurač koji isključuje transformator kada njegova temperatura pređe određenu vrednost deklarisanu na termo osiguraču. Na taj način se štiti i trafo i uređaj. < top >

Da li se termo osigurač sam uključuje kada se trafo ohladi?
Postoje termo osigurači koji se sami uključuju kada se trafo posle preopterećenja ohladi, ali firma Trafco ugrađuje topljive osigurače koji se mogu zameniti u radionici kako bi se utvrdio uzrok iskakanja osigurača. < top >

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora transformatora?
1. Tačno definisati električne parametre transformatora (ulazni i izlazni naponi i odgovarajuće vrednosti struja...)
2. Obratiti pažnju na uslove sredine u kojoj se transformator montira (povećana vlažnost, temperatura, razna isparenja ...)
3. Posebnim uslovima uređaja propisanim od strane zakonodavca a sadržanim u raznim standardima kao što su medicinski uređaji itd. < top >

Šta je to razdvojni transformator?
Razdvojni transformator je transformator koji ima posebno namotan primarni napon a posebno namotan sekundarni namotaj i oni su međusobno izolovani. On se još naziva i zaštitni transformator jer na njegovom izlazu ne postoji faza tako da štiti čoveka od strujnog udara sa katastrofalnim posledicama. Obavezno se upotrebljava kod medicinskih uređaja, za rasvetu u automehaničarskim radnjama itd. < top >

Šta je to autotransformator?
Autotransformator (poznat pod nazivima step up, step down, transformator, špar transformator) je transformator koji ima samo jedan namotaj na kome su izvučeni izvodi na odgovarajućim tačkama. Samim tim se na njegovim izlazima detektuje faza tako da nema zaštitnu ulogu. Često se upotrebljava za napajanje uređaja koji rade na 110-120V a koji su već svojom konstrukcijom predviđeni da budu direktno prikačeni na fazu bez opasnosti po korisnika. < top >

Da li od torusa može da se napravi trofazni transformator?
Trofazni transformator može da se napravi od tri monofazna transformatora koji se vezuju u zvezdu ili trougao. < top >

Prilikom uključenja transformatora mi izbija osigurač. Zašto?
Torusni transformatori imaju karakteristiku da prilikom uključenja usled magnećenja jezgra povuku veliku polaznu struju što, naročito kod transformatora veće snage može rezultovati iskakanjem osigurača i ako je transformator potpuno ispravan. Zbog toga treba koristiti isključivo spore osigurače koji neće odmah reagovati ili kolo za uključenje (soft start). < top >

Da li torusni transformator može da se pričvrsti vezivanjem žicom?
NE. NIPOŠTO. Na taj način pravi se jedan zavojak koji je u kratkom spoju i koji na tom mestu greje transformator koji posle nekog vremena pregori. Umesto žice mogu se koristiti plastične obujmice. Preporučujemo upotrebu originalnog pribora za montažu. < top >

Čemu služi slepi zavojak?
Slepi zavojak je namotaj koji se nalazi između primara i sekundara i čiji se jedan kraj vezuje na masu. Njegova uloga je da smanji zračenje i da obezbedi povećanu zaštitu od strujnog udara u slučaju proboja primara ka sekundaru. < top >

Da li torusni transformator može da radi 24 časa?
Odgovor je DA. Pravilno dimenzionisan trafo može da radi neprekidno 24 časa pod punim opterećenjem u predviđenom režimu rada, praktično neograničeno dugo. < top >

Kakva je razlika između izlaznog napona pod opterećenjem i u praznom hodu?
Napon pod opterećenjem je izlazni napon na transformatoru kada je na trafo priključen potrošač. Napon u praznov hodu je napon na izlazu transformatora izmeren kada na transformator nije priključeno opterećenje. Razlika između ove dve vrednosti napona se javlja usled gubitaka u transformatoru i napon pod opterećenjem može biti nekoliko % manji od napona u praznom hodu (možete videti koliki je % za sve snage trafoa iz standardne ponude firme Trafco). < top >


1 trenutno online
Home Trafco Podrška
Ukupno poseta: 305722